Wednesday, 23 November 2011

Rancangan Pengajaran :


Rancangan Pengajaran :

Mata pelajaran             :                       Bahasa Malaysia
Kelas                           :                       Tahun 1 Ba
Tarikh                          :                       15 Jun  2011
Masa                            :                       10.35 pagi – 11.35 tgh (60 minit)
Bilangan murid                        :                       20 orang
Tema                           :                       Mari Bertani
Tajuk  Pelajaran           :                       Sayur-sayuran
Objektif pembelajaran :             `         `Murid dapat membina lima ayat tunggal berdasarkan gambar.
Hasil pembelajaran      :                       Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

A.     Menguasai isi kandungan
1.      Murid dapat bercerita tentang gambar dengan menggunakan ayat tunggal.
2.      Murid membaca teks dengan lancar , sebutan jelas dan intonasi yang betul.

B.     Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir

1.      Murid dapat menyenaraikan nama-nama sayur-sayuran   yang terdapat dalam gambar .
2.      Murid dapat membina ayat tunggal berdasarkan gambar.

C.     Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

1.      Murid dapat menyatakan kebaikan makan sayur-sayuran.

2.      Murid dapat membezakan gambar sayur-sayuran yang elok dan rosak..

           
Bahan, peralatan dan bahan sumber:
1.      Buku teks
2.      Slaid Video
3.      Lembaran Kerja
4.       Carta gambar
Rancangan Pengajaran

Langkah/Masa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 minit)
Guru menayangkan video suasana di pasar tani1.       Guru bersoaljawab dengan murid tentang video bersoaljawab dengan murid tentang video yang ditayang-kan
2.       Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk pelajaran .
1.Murid menyatakan aktiviti yang terdapat dalam slaid.

2.Murid bersoaljawab dengan guru tentang tayangan video.
 Strategi:
Bersoal-jawab

Sumber /Bahan :
Video tayang suasana pasar  tani
Menstruktur/Menstruktur Semula
(40minit)
Petikan tentang “Sayur-sayuran”
1.       Guru mengedarkan petikan tentang sayur –sayuran.
2.       Guru membahagikan murid dengan beberapa kumpulan kecil.
3.       Guru bersoaljawab dengan murid berkaitan dengan petikan yang dibaca.
1.Murid membaca teks dengan bimbingan guru.

2.Murid membaca petikan dengan nada dan sebutan yang betul.

3.Murid menjawab soalan yang dikemuka-kan oleh guru.
Strategi:
-Bacaan Intensif
-Menghubungkaitkan

Sumber  :
-Teks sayur-sayuran
-Gambar dalam MS. Power Point
-Lembaran kerja
(Slaid 2)
Aplikasi Idea
(10 min)
1.Membina Lima  ayat tunggal.

1.       Guru mengedarkan lembaran kerja.
2.       Guru membimbing murid menulis lima ayat berdasarkan gambar.

1.Murid menulis lima ayat tunggal berdasarkan gambar sayur-sayuran dengan bimbingan guru.


Strategi:
-Latih tubi
-Latihan menulis

Sumber :
-Slaid Powerpoint
Lembaran Kerja

Refleksi/ Penutup
(5 min)
Menyanyi lagu “Sayur-sayuran”
3.       Guru membuat rumusan tentang apa yang telah murid pelajari
1.Murid menyanyi lagu sayur-sayuran
2.Murid dapat menyatakan kebaikan makan sayur-sayuran.
Strategi:
Nyanyian

Sumber :
Slaid lagu “Sayur-sayur- rentak Rasa Sayang.


   A.  Isi perkataan dengan huruf  yang betu(Nama Sayur-sayuran)

     
                   T  _  R  U  _  G
                                            S  _  W  _
                          
                    T  _   M  A  T  _
                   
                       C  _  L  _
                         


K __ C __ NG  P __ NJ __NG
    B.Senaraikan 5 nama sayur-sayuran dibawah

        
                                                                                  

1.    ____________________________________


    2.  ____________________________________

    3.   ____________________________________


    4.  ____________________________________


5._____________________________________

C .Baca petikan di bawah (Pilih jawapan yang betul)

petani           kangkung               cili               timun                batas                                       subur                            menyiram
Pak Ali seorang ___________________ sayur. Dia menanam 

sawi,________________, ___________________ dan ________________

Dia menanam sayur-sayuran di atas ______________________.

Pak Ali _____________________ sayur-sayuran setiap hari. Sayur

-sayuran Pak Ali sangat ____________________.


No comments:

Post a Comment