Wednesday, 23 November 2011

Majlis Jamuan Tahun Enam 2011


Alhamdulillah,berjaya juga diadakan jamuan akhir tahun enam tahun ini.Terima kasih diucapkan kepada semua yang menjayakan mejlis ini terutamanya murid-murid tahun enam yang bersusah payah menyediakan tempat jamuan.Tidak lupa pada guru-guru tahun enam serta guru-guru yang lain kerana memberikan sokongan.Terima Kasih sekali lagi.

Tahniah juga kepada murid tahun enam yang berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan UPSR kepada yang kurang berjaya cikgu harap kamu akan berusaha lebih gigih di sekolah menengah nanti.

Ini hanya permulaan kepada jalan yang penuh berliku sepanjang hidup anda sebagai pelajar
tempuhilah dengan sabar semoga kita akan tiba ke penghujung yang menggembirakan
Selamat Maju Jaya anak-anakku.
Rancangan Pengajaran :


Rancangan Pengajaran :

Mata pelajaran             :                       Bahasa Malaysia
Kelas                           :                       Tahun 1 Ba
Tarikh                          :                       15 Jun  2011
Masa                            :                       10.35 pagi – 11.35 tgh (60 minit)
Bilangan murid                        :                       20 orang
Tema                           :                       Mari Bertani
Tajuk  Pelajaran           :                       Sayur-sayuran
Objektif pembelajaran :             `         `Murid dapat membina lima ayat tunggal berdasarkan gambar.
Hasil pembelajaran      :                       Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

A.     Menguasai isi kandungan
1.      Murid dapat bercerita tentang gambar dengan menggunakan ayat tunggal.
2.      Murid membaca teks dengan lancar , sebutan jelas dan intonasi yang betul.

B.     Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir

1.      Murid dapat menyenaraikan nama-nama sayur-sayuran   yang terdapat dalam gambar .
2.      Murid dapat membina ayat tunggal berdasarkan gambar.

C.     Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

1.      Murid dapat menyatakan kebaikan makan sayur-sayuran.

2.      Murid dapat membezakan gambar sayur-sayuran yang elok dan rosak..

           
Bahan, peralatan dan bahan sumber:
1.      Buku teks
2.      Slaid Video
3.      Lembaran Kerja
4.       Carta gambar
Rancangan Pengajaran

Langkah/Masa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 minit)
Guru menayangkan video suasana di pasar tani1.       Guru bersoaljawab dengan murid tentang video bersoaljawab dengan murid tentang video yang ditayang-kan
2.       Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk pelajaran .
1.Murid menyatakan aktiviti yang terdapat dalam slaid.

2.Murid bersoaljawab dengan guru tentang tayangan video.
 Strategi:
Bersoal-jawab

Sumber /Bahan :
Video tayang suasana pasar  tani
Menstruktur/Menstruktur Semula
(40minit)
Petikan tentang “Sayur-sayuran”
1.       Guru mengedarkan petikan tentang sayur –sayuran.
2.       Guru membahagikan murid dengan beberapa kumpulan kecil.
3.       Guru bersoaljawab dengan murid berkaitan dengan petikan yang dibaca.
1.Murid membaca teks dengan bimbingan guru.

2.Murid membaca petikan dengan nada dan sebutan yang betul.

3.Murid menjawab soalan yang dikemuka-kan oleh guru.
Strategi:
-Bacaan Intensif
-Menghubungkaitkan

Sumber  :
-Teks sayur-sayuran
-Gambar dalam MS. Power Point
-Lembaran kerja
(Slaid 2)
Aplikasi Idea
(10 min)
1.Membina Lima  ayat tunggal.

1.       Guru mengedarkan lembaran kerja.
2.       Guru membimbing murid menulis lima ayat berdasarkan gambar.

1.Murid menulis lima ayat tunggal berdasarkan gambar sayur-sayuran dengan bimbingan guru.


Strategi:
-Latih tubi
-Latihan menulis

Sumber :
-Slaid Powerpoint
Lembaran Kerja

Refleksi/ Penutup
(5 min)
Menyanyi lagu “Sayur-sayuran”
3.       Guru membuat rumusan tentang apa yang telah murid pelajari
1.Murid menyanyi lagu sayur-sayuran
2.Murid dapat menyatakan kebaikan makan sayur-sayuran.
Strategi:
Nyanyian

Sumber :
Slaid lagu “Sayur-sayur- rentak Rasa Sayang.


   A.  Isi perkataan dengan huruf  yang betu(Nama Sayur-sayuran)

     
                   T  _  R  U  _  G
                                            S  _  W  _
                          
                    T  _   M  A  T  _
                   
                       C  _  L  _
                         


K __ C __ NG  P __ NJ __NG
    B.Senaraikan 5 nama sayur-sayuran dibawah

        
                                                                                  

1.    ____________________________________


    2.  ____________________________________

    3.   ____________________________________


    4.  ____________________________________


5._____________________________________

C .Baca petikan di bawah (Pilih jawapan yang betul)

petani           kangkung               cili               timun                batas                                       subur                            menyiram
Pak Ali seorang ___________________ sayur. Dia menanam 

sawi,________________, ___________________ dan ________________

Dia menanam sayur-sayuran di atas ______________________.

Pak Ali _____________________ sayur-sayuran setiap hari. Sayur

-sayuran Pak Ali sangat ____________________.


Rancangan Mengajar Harian Bahasa Melayu Tahun Satu(Kebun Datuk Anas)


Rancangan Pengajaran Harian:

Mata pelajaran             :                       Bahasa Malaysia
Kelas                           :                       Tahun 1 Ba
Tarikh                          :                       14  Jun 2011
Masa                            :                       11.35 pagi – 12.35 tgh (60 minit)
Bilangan murid                        :                       20 orang
Tema                           :                       Mari Bertani
Tajuk  Pelajaran           :                       Kebun Datuk Anas
Objektif pembelajaran :             `         `Murid dapat bercerita tentang tajuk dengan menggunakan ayat
                                                            tunggal
Hasil pembelajaran      :                       Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

A.     Menguasai isi kandungan
1.      Murid dapat bercerita tentang gambar dengan menggunakan ayat tunggal.
2.      Murid membaca teks dengan lancar , sebutan jelas dan intonasi yang betul.
B.     Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir

1.      Murid dapat menyenaraikan nama-nama sayuran yang terdapat dalam gambar .
2.      Murid dapat menyatakan kegunaan alatan berkebun yang berkaitan dengan petikan.
C.     Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

1.      Murid dapat menyatakan kebaikan bercucuk tanam .

2.      Murid dapat membezakan gambar sayur-sayuran yang elok dan rosak..
           
Konsep/prinsip/hukum/teori: 

Bahan, peralatan dan bahan sumber:  Buku teks, Lembaran Kerja, Slaid Powerpoint

Pengetahuan sedia ada.: Murid pernah melihat kebun sayur-sayuran dan alat-alat yang digunakan untuk berkebun.Rancangan Pengajaran Harian Kebun Datuk Anas
Langkah/Masa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)
Guru membawa alatan daripada makmal Kemahiran Hidup yang berkaitan dengan tajuk

1.       Guru menunjukkan alatan seperti cangkul, penyiram, sarung tangan dll
2.       Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk pelajaran
1.       Murid menyatakan nama alat yang berkaitan.
 Strategi:
Menghubungkaitkan

Sumber /Bahan
Cangkul, sarung tangan , penyiram dll

Menstruktur/Menstruktur Semula
(40   minit)
1.Gambar kebun sayur-sayuran
2. Membaca teks dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
3. Cerita tentang kegunaan alatan di kebun
1.       Guru memperlihat-kan  gambar tentang kebun sayuran
2.       Guru memaparkan cerita dalam slaid berdasarkan tajuk.
3.       Guru memaparkan gambar alatan dan perkataannya
1.       Murid bercerita berdasarkan dengan menggunakan ayat tunggal
2.       Murid membaca teks dengan bimbingan guru.
3.       Murid membaca teks dengan bimbingan guru.
4.       Murid melihat gambar dan menyatakan nama alatan yang terdapat dalam slaid gambar.
5.       Murid membaca perkataan yang terdapat dalam slaid

Strategi:
-cerita
-Bacaan
-

Sumber 
Buku teks,
Gambar dalam MS. Power Point
(Slaid 1)
Aplikasi Idea
(10 min)
1.Memadankan gambar dan perkataan.
2. Menyenaraikan nama-nama alat
1. Guru mengedarkan lembaran kerja.

1.       Murid memadankan gambar dengan alatan
2.       Murid berbincang dengan rakan berkaitan dengan lembaran kerja.
Strategi:
Latih tubi

Sumber :
Lembaran Kerja

Refleksi/ Penutup
(5 min)
Membina ayat tunggal secara lisan.
1.       Guru membuat rumusan tentang apa yang telah murid pelajari
1.       Murid dapat membina ayat secara lisan
2.       Murid dapat menyatakan kebaikan berkebun.
Strategi:
Lisan

Sumber 
Slaid gambar


Program Selepas Peperiksaan Tahun Enam 2011(Lawatan Berbasikal Ke Tanjung Piai)


Murid Tahun Enam  sedang berkumpul dan bersedia untuk bertolak ke Tanjung Piai


Murid-murid bergerak secara konvoi mengikut arahan guru bertugas(Marshall Wan)Menara Pemantau Jabatan Laut,Merin dan Kastam Johor .Semua kapal yang berlabuh di Pelabuhan dia boleh nampak dalam radar


Mercu  Tanda Jabatan Hutan Tanjung Piai


Akhirnya setelah berpeluh-peluh mengayuh dan berjalan murid-murid tiba di penghujung benua selatan cikgu-cikgunya pun dah macam nak pengsan. 


Tanda arah ke penghujung tanah besar asia(bahagian Selatan)


Inilah Pokok Piai yang dijadikan mercu tanda dan nama Tanjung Piai.Dahul kawasan ini dipenuhi dengan pokok piai tapi sekarang dan banyak pokok kelapa dan kelapa sawit.Pokok piai hidup merempat di tanah sendiri.


Inilah akar bakau yang tertinggi di kawasan ini 14 kaki tu

Sampai juga saya di penghujung selatan benua asia.Duduk sini dah lebih sembilan tahun dah baru ni sampai