Thursday, 3 November 2011

Hari ini saya mendapat bahan yang berguna untuk pembelajaran bahasa melayu.Terima kasih diucapkan kepada http://skphtpssdownload.blogspot.com kerana menyediakan bahan yang berguna ini.Mohon menggunakannya untuk disebarkan kepada anak murid saya di sekolah.

No comments:

Post a Comment